Myndighedskontakt

Start af ny virksomhed – ombygning – nybygning
Vi hjælper fra start til slut
• Kontakt og koordinering med bygherre, arkitekter og håndværker vedrørende indretning og materialevalg
• Vi hjælper hurtigt når vigtige beslutninger om fx. indretning, skal træffes her og nu fordi håndværkerne er i gang
• Vi har kontakten med Fødevarestyrelsen fra start til virksomheden er færdig autoriseret og klar til at i kan producere og sælge produkter
• Vi deltager i autorisationsbesøg
• Renovering: Vi laver tegninger og udarbejder forslag til hvordan i kan renovere jeres virksomhed, så i kan producere sikre fødevarer

Myndighedskontakt – vi kan:
• Deltage ved kontrolbesøg.
• Hjælpe med ansøgninger om fx import, fødevarekontaktmaterialer, økologi eller andre forandringer af jeres produktion, der kræver autorisation eller bare registrering hos fødevaremyndighederne selvfølgelig med det lovpligtige egenkontrolprogram
• Anmelde kosttilskud og sportsprodukter
• Overtage myndighedskontakten så jeres ressourcer kan bruges i produktionen

Kontakt os hvis i er tvivl om ændring af produktion og aktivitet kræver ny autorisation