Virksomhedsgennemgang

Audit og intern revision

Vi gennemfører intern audit. Efter gennemgang af virksomheden udarbejdes en rapport rapporten vil afvigelse og risiko altid beskrives, og der gives forslag til konkrete tiltag, der vil forbedre virksomhedens fødevaresikkerhed. Ved samme lejlighed laves den lovpligtige interne revision af egenkontrolprogrammet.

Industri & Engros

Efter auditering udarbejdes rapport med fotodokumentation samt forslag til handling. Rapporten kan bruges i virksomheden, som
dokumentation overfor myndigheder og ved audit i forbindelse med certificering.
Dokumentgennemgang og audit af særlige områder fx områder hvor den kvalitetsansvarlige ikke kan auditere sig selv.

Vi risikovurderer altid afvigelser og rådgiver med konkrete tiltag, der vil sikre at virksomheden overholder relevant lovgivning og
interne og eksterne kvalitetskrav.

Audit udføres efter aftalt standard, så kravene til fx fødevarestandarderne ISO 22000, BRC samt IFS er opfyldt.