Risikoanalyse

Risikoanalysen er baggrunden for virksomhedens egenkontrolprogram
En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem:
• Virksomhedens fødevareaktiviteter
• Risici forbundet med aktiviteterne
• Styringsmuligheder – Hvad kan virksomheden gøre for at undgå at forbrugere bliver syge af at indtage fødevarer
Vi udarbejder risikoanalyser for processer og fødevarer i jeres virksomhed. Risikoanalysen laves på baggrund af et besøg i virksomheden, hvor der udarbejdes flowdiagrammer og procesbeskrivelser.
Risikoanalysen har til formål at identificere 3 risikofaktorer:
• Mikrobiologiske risici
• Kemiske risici
• Fysiske risici
Med risikoanalysen er det muligt at tage de nødvendige forholdsregler og overfører dem til egenkontrolprogrammet, alt med henblik på at beskytte forbrugeren.